Angry Birds 內含黃色小傘,或者係時候拿番出來玩!

如果你太耐無玩 Angry Birds,
或者係時候 DL 番來玩下,
但到底影片中嘅畫面,
點樣玩到出來,
係邊集邊個位?
或者要搵高手研究下先得了。

戴頭盔時間:希望唔係被精心改片做出來,係真嫁啦!無時間查證呢~

【此文章刊載於POT.HK;標題:Angry Birds 內含黃色小傘,或者係時候拿番出來玩!

‘關鍵字’ ,