Vivo X5 Max 真係開箱文(影片)

Vivo X5 Max 未開箱就知咩顏色。金底就係土豪金版,銀底就係銀版,無底就唔係黑社會啦!以一部手機廠來講,Vivo 的包裝設計真係夠哂簡單同永恒不變,幾代機都唔改包裝設計,一睇盒就知係 VIVO,唔知好事定壞事。

【此文章刊載於POT.HK;標題:Vivo X5 Max 真係開箱文(影片)

‘關鍵字’ , , , ,